BRISK

BRISK

ISU 111

ID numarası: FR8501200503
AI kodu: 6670704
Doğum tarihi: 09/01/2006
Genotype TL-TV
Yetiştirici: GAEC Le Portail

Ürün Özellikleri

Ekonomik Süt İndeksi 28
kg Protein 25
kg Yağ 17
‰ Protein 0.7
‰ Yağ -1.1
kg Süt 626
Güvenilirlik : 93
Kız Sayısı : 179
Sürü Sayısı : 107
Yayınlanma Tarihi : 11/08/2016

Fonksiyonel Özellikler

CD
Meme Sağlığı -1.4 NC
Somatik Hücre -0.8 92
Klinik Mastitis -2.0 79
Fertilite 0.0 NC
İnek Fertilite 0.2 80
Düve Fertilite 0.1 80
1. Tohumlama Aralığı -0.4 82
Verimli Yaşam -0.7 83
Doğum Kolaylığı 86 85
Kızlarının Doğum Kolaylığı 87 75
Sağım Hızı  -0.9  90
Mizaç  1.4  90
Yazdır
Demsa Genetik