DIDAN

DIDAN

ISU 124

ID Numarası  : FR2141060117
AI Kodu         : 6675143
Doğum Tarihi : 04.03.2008 

Ürün Özellikleri

Ekonomik Süt İndeksi 27
kg Protein 17
kg Yağ 48
‰ Protein 0.2
‰ Yağ 2.5
kg Süt 647
Güvenilirlik: %95
Kız Sayısı: 144
Sürü Sayısı: 114
Yayınlanma Tarihi: 05/04/2017

Fonksiyonel Özellikler

CD
Meme Sağlığı -0.5 NC
Somatik Hücre -0.2 94
Klinik Mastitis -0.7 75
Fertilite 0.7 NC
İnek Fertilite 0.9 82
Düve Fertilite 1.0 76
1. Tohumlama Aralığı -0.7 88
Verimli Yaşam 0.4 77
Doğum Kolaylığı 93 89
Kızlarının Doğum Kolaylığı 92 84
Sağım Hızı -0.1 91
Mizaç 0.8  91

 

Yazdır
Demsa Genetik