DUTMAN

DUTMAN

ISU 126

ID numarası : FR8842065261 
Al kodu : 3576734
Doğum tarihi
 : 21/04/2008 

Ürün Özellikleri

Ekonomik Süt İndeksi 48
kg Protein 42
kg Yağ 35
‰ Protein 0.6
‰ Yağ -1.7
kg Süt 1136
Güvenilirlik : 87
Kız Sayısı : 50
Sürü Sayısı : 40
Yayınlanma Tarihi : 08/12/2016

Fonksiyonel Özellikler

CD
Meme Sağlığı -1.0 NC
Somatik Hücre -1.2 72
Klinik Mastitis -0.4 65
Fertilite -1.0 NC
İnek Fertilite -0.7 51
Düve Fertilite -0.6 49
1. Tohumlama Aralığı -0.8 58
Verimli Yaşam -2.0 70
Doğum Kolaylığı 91 59
Kızlarının Doğum Kolaylığı 90 55
Sağım Hızı 87
Mizaç 104

 

 

 

Yazdır
Demsa Genetik