ECOFIN

ECOFIN

ISU 125

ID Numarası : FR4241433078
AI Kodu : 6677678
Doğum Tarihi : 22/05/2009 

Ürün Özellikleri

Ekonomik Süt İndeksi 28
kg Protein 27
kg Yağ 21
‰ Protein -1.5
‰ Yağ -3.5
kg Süt 1274
Güvenilirlik : %95
Kız Sayısı : 155
Sürü Sayısı : 113
Yayınlanma Tarihi : 05/04/2017

Fonksiyonel Özellikler

CD
Meme Sağlığı -1.0 NC
Somatik Hücre -0.6 93
Klinik Mastitis -1.4 71
Fertilite 0.1 NC
İnek Fertilite -0.4 80
Düve Fertilite -0.4 77
1. Tohumlama Aralığı 1.5 85
Verimli Yaşam -0.6 72
Doğum Kolaylığı 88 88
Kızlarının Doğum Kolaylığı 92 83
Sağım Hızı -0.1 92
Mizaç 1.5  92

 

Yazdır
Demsa Genetik