FACECY EBA

FACECY EBA

ISU 152

ID Numarası : FR7261003750
AI Kodu : 6678883
Doğum Tarihi : 05/01/2010
Genotype TL-TV-TY
Yetiştirici : GAEC BRILLAND (72)

Ürün Özellikleri

Ekonomik Süt İndeksi 50
kg Prot 44
kg Yağ 38
‰ Protein -0.2
‰ Yağ -2.2
kg Süt 1441
Güvenilirlik : %95
Kız Sayısı : 2220
Sürü Sayısı : 1508
Yayınlanma Tarihi : 05/04/2017

Fonsiyonel Özellikler

CD
Meme Sağlığı 0.3 NC
Somatik Hücre 0.2 95
Klinik Mastitis 0.3 89
Fertilite 0.7 NC
İnek Fertilite 0.8 94
Düve Fertilite 0.5 95
1. Tohumlama Aralığı -0.1 95
Verimli Yaşam 1.4 86
Doğum Kolaylığı 93 95
Kızlarının Doğum Kolaylığı 94 95
Sağım Hızı -0.3 95
Mizaç 1.0  95
Yazdır
Demsa Genetik