FRIST PJP

FRIST PJP

ISU 157

ID Numarası : FR3523201883
AI Kodu : 6680904
Doğum Tarihi : 11/29/2010
Genotype TL-TV
Yetiştirici : EARL PJP PASQUET Jean-Pierre (35)

Ürün Özellikleri

Ekonomik Süt İndeksi 14
kg Protein 15
kg Yağ 9
‰ Protein -1.3
‰ Yağ -2.4
kg Süt 845
Güvenilirlik : %94
Kız Sayısı : 164
Sürü Sayısı : 122
Yayınlanma Tarihi : 05/04/2017

Fonksiyonel Özellikler

-0.1

CD
Meme Sağlığı 1.1 NC
Somatik Hücre 1.4 92
Klinik Mastitis 0.3 68
Fertilite -0.5 NC
İnek Fertilite 73
Düve Fertilite -0.1 81
1. Tohumlama Aralığı -1.2 82
Verimli Yaşam 0.6 64
Doğum Kolaylığı 83 95
Kızlarının Doğum Kolaylığı 84 83
Sağım Hızı -0.7 93
Mizaç 0.5  93

Yazdır
Demsa Genetik