GOASTEL

GOASTEL

ISU 133

ID Numarası : FR3554772769
AI Kodu : 6681347
Doğum Tarihi : 18.05.2011
Genotype TL-TY-TV
Yetiştirici : GAEC DE Baritel (01)

Ürün Özellikleri

Ekonomik Süt İndeksi 20
kg Prot 10
kg Yağ 31
‰ Protein 1.7
‰ Yağ 4.4
kg Süt -96
Güvenilirlik : %95
Kız Sayısı : 251
Sürü Sayısı : 200
Yayınlanma Tarihi : 04/04/2018

Fonksiyonel Özellikler

CD
Meme Sağlığı -0.2 NC
Somatik Hücre 0.1 95
Klinik Mastitis -0.7 72
Fertilite 0.9 NC
İnek Fertilite 0.6 75
Düve Fertilite 1.0 85
1. Tohumlama Aralığı 0.2 87
Verimli Yaşam 0.7 66
Doğum Kolaylığı 87 95
Kızlarının Doğum Kolaylığı 89 86
Sağım Hızı -0.3 92
Mizaç 0.7  92
Yazdır
Demsa Genetik