GUEPAR EBA

GUEPAR EBA

ISU 154

ID Numarası : FR7261003812
AI Kodu : 6680584
Doğum Tarihi : 19/01/2011
Genotype TL-TV-TY
Yetiştirici : GAEC Brilland (72)

Ürün Özellikleri

Ekonomik Süt İndeksi 35
kg Protein 31
kg Yağ 25
‰ Protein 0.3
‰ Yağ -1.4
kg Süt 898
Güvenilirlik : %95
Kız Sayısı : 1136
Sürü Sayısı : 817
Yayınlanma Tarihi : 05/04/2017

Fonksiyonel Özellikler

CD
Meme Sağlığı 0.8 NC
Somatik Hücre 0.9 95
Klinik Mastitis 0.4 78
Fertilite 1.1 NC
İnek Fertilite 0.8 77
Düve Fertilite 0.4 95
1. Tohumlama Aralığı 1.0 95
Verimli Yaşam 0.7 65
Doğum Kolaylığı 91 95
Kızlarının Doğum Kolaylığı 95 94
Sağım Hızı 0.7 95
Mizaç -0.4 95
Yazdır
Demsa Genetik