HARITY

HARITY

ISU 153

ID Numarası : FR5502073281
AI Kodu : 6682685
Doğum Tarihi : 05.01.2012
Genotype TL-TY-TV
Yetiştirici : GAEC DE Baritel (01)

Ürün Özellikleri

Ekonomik Süt İndeksi 11
kg Prot 6
kg Yağ 27
‰ Protein -0.7
‰ Yağ 1.4
kg Süt 341
Güvenilirlik : %95
Kız Sayısı : 694
Sürü Sayısı : 512
Yayınlanma Tarihi : 04/04/2018

Fonksiyonel Özellikler

CD
Meme Sağlığı 1.4 NC
Somatik Hücre 1.3 95
Klinik Mastitis 1.2 71
Fertilite 2.4 NC
İnek Fertilite 2.4 72
Düve Fertilite 1.4 95
1. Tohumlama Aralığı 0.5 93
Verimli Yaşam 1.5 64
Doğum Kolaylığı 92 95
Kızlarının Doğum Kolaylığı 94 92
Sağım Hızı -0.6 95
Mizaç 0.3  95
Yazdır
Demsa Genetik