HARO CAPJ

HARO CAPJ

ISU 156

ID Numarası : FR2941261595
AI Kodu : 6683063
Doğum Tarihi : 26.03.2012
Genotype TL-TY-TV
Yetiştirici : GAEC DE Baritel (01)

Ürün Özellikleri

Ekonomik Süt İndeksi 37
kg Prot 31
kg Yağ 36
‰ Protein 0.0
‰ Yağ -0.4
kg Süt 928
Güvenilirlik : %95
Kız Sayısı : 187
Sürü Sayısı : 162
Yayınlanma Tarihi : 04/04/2018

Fonksiyonel Özellikler

CD
Meme Sağlığı 1.0 NC
Somatik Hücre 1.1 75
Klinik Mastitis 0.7 64
Fertilite 1.2 NC
İnek Fertilite 0.7 69
Düve Fertilite 0.5 65
1. Tohumlama Aralığı 1.3 66
Verimli Yaşam 1.1 64
Doğum Kolaylığı 90 71
Kızlarının Doğum Kolaylığı 92 68
Sağım Hızı -0.4 75
Mizaç 0.6  75
Yazdır
Demsa Genetik