HERIAPOM

HERIAPOM

ISU 147

ID Numarası : FR4241809512
AI Kodu : 6683453
Doğum Tarihi : 21.06.2012
Genotype TL-TY-TV
Yetiştirici : GAEC DE Baritel (01)

Ürün Özellikleri

Ekonomik Süt İndeksi 35
kg Prot 32
kg Yağ 23
‰ Protein 0.1
‰ Yağ -2.2
kg Süt 905
Güvenilirlik : %94
Kız Sayısı : 154
Sürü Sayısı : 133
Yayınlanma Tarihi : 04/04/2018

Fonksiyonel Özellikler

CD
Meme Sağlığı -0.3 NC
Somatik Hücre -0.1 93
Klinik Mastitis -0.4 63
Fertilite 0.2 NC
İnek Fertilite -0.1 69
Düve Fertilite 0.5 85
1. Tohumlama Aralığı 0.4 81
Verimli Yaşam 0.8 63
Doğum Kolaylığı 91 95
Kızlarının Doğum Kolaylığı 93 73
Sağım Hızı 1.4 91
Mizaç 0.5  91
Yazdır
Demsa Genetik