IGNOS

IGNOS

ISU 139

ID Numarası : FR1724659013
AI Kodu : 6684762
Doğum Tarihi : 13.02.2013
Genotype TL-TY-TV
Yetiştirici : GAEC DE Baritel (01)

Ürün Özellikleri

Ekonomik Süt İndeksi 15
kg Prot 16
kg Yağ 5
‰ Protein -0.6
‰ Yağ -2.0
kg Süt 513
Güvenilirlik : %76
Kız Sayısı : 0
Sürü Sayısı : 0
Yayınlanma Tarihi : 04/04/2018

Fonksiyonel Özellikler

CD
Meme Sağlığı 1.0 NC
Somatik Hücre 1.3 74
Klinik Mastitis 0.5 63
Fertilite 0.4 NC
İnek Fertilite 0.5 69
Düve Fertilite 0.6 65
1. Tohumlama Aralığı -0.6 65
Verimli Yaşam 0.8 64
Doğum Kolaylığı 89 70
Kızlarının Doğum Kolaylığı 91 67
Sağım Hızı -0.1 74
Mizaç -0.3  74
Yazdır
Demsa Genetik