IOUKY CAPJ

IOUKY CAPJ

ISU 133

ID Numarası : FR2941261703
AI Kodu : 6685458
Doğum Tarihi : 24/04/2013 

Ürün Özellikleri

Ekonomik Süt İndeksi 44
kg Protein 35
kg Yağ 52
‰ Protein 0.0
‰ Yağ 0.6
kg Süt 1066
Güvenilirlik : %76
Kız Sayısı : 0
Sürü Sayısı : 0
Yayınlanma Tarihi : 08/12/2016

Fonksiyonel Özellikler

CD
Meme Sağlığı -0.9 NC
Somatik Hücre -0.8 74
Klinik Mastitis -0.8 63
Fertilite 0.1 NC
İnek Fertilite 0.2 69
Düve Fertilite 0.6 65
1. Tohumlama Aralığı -0.6 65
Verimli Yaşam 1.1 63
Doğum Kolaylığı 88 70
Kızlarının Doğum Kolaylığı 90 67
Sağım Hızı 0.3 74
Mizaç 0.5  74

 

Yazdır
Demsa Genetik