JEIRAKI

JEIRAKI

ISU 179

ID Numarası : FR2279421648
AI Kodu : 6686288
Doğum Tarihi : 23.01.2014
Genotype TL-TY-TV
Yetiştirici : GAEC DE Baritel (01)

Ürün Özellikleri

Ekonomik Süt İndeksi 46
kg Prot 29
kg Yağ 63
‰ Protein 0.26
‰ Yağ 0.53
kg Süt 678
Güvenilirlik : %76
Kız Sayısı : 0
Sürü Sayısı : 0
Yayınlanma Tarihi : 04/04/2018

Fonksiyonel Özellikler

CD
Meme Sağlığı 1.0 NC
Somatik Hücre 1.0 74
Klinik Mastitis 0.7 63
Fertilite 1.3 NC
İnek Fertilite 1.5 69
Düve Fertilite -0.2 65
1. Tohumlama Aralığı 0.7 64
Verimli Yaşam 1.3 63
Doğum Kolaylığı 88 95
Kızlarının Doğum Kolaylığı 94 72
Sağım Hızı -0.5 74
Mizaç -0.1  74
Yazdır
Demsa Genetik