Kolostrum (Ağız Sütü) Nedir ?

Meme dokusu doğumdan hemen sonra bileşimi ve görünüşü normal sütten farklı olan koyu kıvamlı, sarımtırak renkte, acı lezzetli ve besleyici değeri yüksek olan bir salgı verir. Bu sıvıya kolostrum (ağız sütü) adı verilmektedir. Kolostrumun özgül ağırlığı 1,033-1,094 g/ml, asitliği ise ortalama 10-15 SH’dır. Kazein ve laktoz miktarı normal süte oranla daha düşüktür. Buna karşılık eriyebilen azotlu maddelerle mineral madde bakımından zengindir. Yüksek besleyicilik değeri yanında, bağışıklık maddelerin yavruya intikalinde rol oynar.

Kolostrum, diğer sütlere göre daha fazla kuru madde, yağ ve yağsız kuru madde, protein ve en önemlisi daha fazla immunoglobulin (Ig) konsantrasyonuna sahiptir. Normal bir inek sütünde kuru madde oranı %12 civarında iken, bu oran kolostrumda %22-28 dolayındadır Kolostrum, aynı zamanda vitamin A, D, E, B12 ve zengin bir mineral kaynağıdır. Vücut sıcaklığının korunmasını sağlayan yağ ve şeker formundaki enerji kaynaklarını da içeren kolostrumda, Ig absorbsiyonunu kolaylaştıran protein zerrecikleri de bulunmaktadır

İmmunoglobulinler, kolostrumda birincil aktif bileşenlerdir ve insanları da içine alan tüm memelilerde bulunurlar. İmmunoglobulinler viral ve bakteriyel enfeksiyonların, alerjilerin hem tedavi hem de önlenmesinde üstün bir koruma sağlamaktadır. Kolostrumda IgA, IgD, IgE, IgG ve IgM olmak üzere 5 tip immunoglobulin vardır. İnek kolostrumu en çok IgG’yi içerir.

Sağlıklı ve güçlü bir bağışıklık sistemi, canlı ağırlık artışında istenilen düzeylere ulaşabilme ve oto-immun sistemlerin aktif olabilmesi için her buzağı kaliteli kolostrumla ideal sürelerde beslenmelidir.