Mama Kullanımı

Mama kullanımına geçişte dikkat edilmesi gerekenler

Kolostrum uygulamasından sonra odaklanılması gereken ikinci adım buzağının bağışıklık sisteminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesidir. Doğumdan sonraki ilk günlerde yetersiz besleme süt ineklerinin verimliliğini olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar doğurabilir bu sebeple kolostrumun hemen ardından yüksek dozda buzağı maması vermeye başlayın.

Mama ilk kolostrumun hemen ardından mı yoksa bir kaç gün sonra mı verilmeli?

Çiftçilerin büyük bir kısmı mama kullanımına kolostrum uygulamasından 1,2 ya da 3 gün sonra başlar. Zamanlama genellikle çiftlik yönetiminin tercihine bağlıdır. Bazı çiftçiler patojenlerin anneden buzağıya geçişi riskini en aza indirgemek için kolostrumun hemen ardından mama kullanımına başlarlar. Bazıları ise besin maddelerinin zenginliği ve bağırsak sağlığına olan faydaları sebebiyle 2. ve hatta 3. gün de kolostrum ile beslemeye devam eder.               
Her iki seçeneğin de avantajları olduğu söylenebilir. Birinci seçenek hastalıkların anneden yavruya geçiş riskini azaltmayı hedeflerken ikinci seçenek ise buzağının bağışıklık systemine odaklanır. Bu noktada çiftliğinizin mevcut sağlık koşullarını göz önünde bulundurarak sizin için daha uygun olanı seçmelisiniz.

Mama ve kolostrum karıştırılmalı mı? Sadece mama doğrudan mı verilmeli?

Kolostrumdan mamaya geçiş konusundaki tercihler de çeşitlilik gösterebilir. Bazı çiftçiler doğrudan % 100 mamaya geçiş yaparken bazı çiftçiler % 1 oranında mamayı kolostrum ile karıştırarak vermeyi tercih eder. Konsantrasyon doğru oranlarda yapıldığı sürece sorun çıkmayacaktır ayrıca doğrudan mamaya geçiş de çok nadiren sorun yaratabilir.

Buzağıya verdiğiniz besin miktarını sabit tutun

Mama kullanımına başlandığında verilen besin miktarını birden bire arttırmamaya özen gösterin. 2 sefer 3’er litrelik kolostrumun verilmesinin ardından yine 2 sefer 3 litre mama veriniz. İlk hafta süresince mama konsantrasyonu 1 lt’de 150 gr olmalıdır. Bu diyeti takip etmeniz halinde buzağı gelişim göstermeye başlayacak ve devam edecektir. Bu sayede buzağının bağırsak yolu dolmaya ve her geçen gün güçlenmeye başlayacaktır.    

İlk günler için emzikli besleme kovası en iyi çözümdür.

İlk birkaç gün boyunca emzik ile besleme tavsiye edilir. Emme refleksi ve bu reflex ile oluşan salya sayesinde süt doğrudan buzağının midesinin dördüncü kısmına ulaşır. Süt dengeli ve etkin bir şekilde sindirilir ve buzağı oldukça hızlı gelişir.

Hijyenin önemini asla küçümsemeyin!

Buzağılar yaşamlarının ilk günlerinde değişikliklere ve temizlik şartlarına karşı oldukça hassastırlar. Vereceğiniz her besinin taze hazırlanmış olmasına ve kullandığınız tüm ekipmanların besleme bittikten sonra temizlenmesine dikkat edin. Sütü temiz, uygun ve sistemli bir şekilde hazırlayıp verin.

İlk hafta sadece süt yeterlidir

İlk günlerde pellet ve müsli yem yerine sadece süt ile besleyerek pek çok olası sorunun önüne geçmiş olursunuz. İlk beş günün ardından bir avuç kadar temiz ve tozsuz pellet yem ile besleyebilirsiniz. Günde en az bir kere yemi takviye edin. Çok sağlıklı olduğu düşünüldüğü için müsli yem genellikle tercih edilir ancak aslında gerekli değildir. Şekerli ve lezzetli olması sebebiyle tercih edilmesine rağmen aşırı tüketimi halinde buzağının sindirmesi zor olan bir besindir dolayısıyla ishal riskini ortaya çıkarır.  

Buzağının büyüme potansiyelini maksimize edin

Sütten kesilmeye kadar geçen süre içerisinde iyi bir beslenmenin sağlanması elbette çok önemlidir ancak özellikle ilk haftalarda daha da önemlidir. Sütçü inekler yetiştiren bir çiftçi olarak bağışıklık gelişimini ve buzağının gelişimini etkinin bir şekilde desteklemek zorundasınız. Bu gelişim ayrıca midenin, bağırsakların, tüm organların ve meme dokusunun sağlığı ve gelişimi için de oldukça önem taşır. İlk günden itibaren yakalanan optimum gelişim sayesinde sütten kesilme döneminde karşılaşılabilecek hastalıkların ve gelişme geriliğinin önüne geçmiş olursunuz böylece ilerleyen dönemlerde hayvanın genetik potansiyelinden en üst seviyede yararlanabilirsiniz. 

Video İzlemek İçin Tıklayınız