ROSSKUR PS

ROSSKUR PS

DE 09 43024365
HB 10/179513 Doğum Tarihi: 19.04.2008
 

gGZW 106
MW 114
FW 94
FIT 93
Aile Bilgileri
RALMESBACH PS DE 09 36319703
ZW: 107 / 109 / +720 -0.20 -0.13
RAMHORN PS DE 09 15949901
RAMBO
LAURA DE 09 12420095
GS MALF
LAURA DE 09 39531433
ZW: 99 / 110 / +338 +0.04 +0.00
2/2 – 9231-4.22-3.65-727
HL: 2. – 10556-4.01-3.61-804
MERKUR DE 09 311960821
GS MALF
LARISSE DE 09 36148851
1/1 – 7350-4.18-3.40-557
RALLEX
Damızlık Değerleri 02.04.2019 gGZW  106 (99)
Süt MW 114 (99)
   Süt  Yağ %  Yağ kg  Protein %  Protein kg  HD-Ø 
100 Gün:  6838 2628 4.04 3.14 7868
1. Laktasyon: 5223 7088 4.11 3.42 7868
2. Laktasyon: 2231 8397 4.05 3.49 4159
3.Laktasyon:  194 8756 4.02 3.40 1554
ZW: +779 -0.14 +21 -0.09 +20
Et  FW 94 (99)
Net Artış 95 (99) Karkas Randımanı 95 (99) Kalite 97 (99)
Fitness ve Sağlık FIT 93 (99)
Uzun Ömürlülük 94 (99) Baba Fertilite -3% Fertilite Değeri 97 (98)
Dayanıklılık 93 (99) Baba Doğum Kolaylığı 118 (99) Anne Doğum Kolaylığı 98 (99)
Somatik Hücre Sayısı 91 (99) Ölü Doğum Oranı 104 (99) Mastitis 87 (85)
Sağım Hızı 106 (99) Meme Sağlık Değeri 97 (98) Hipokalsemi 81 (99)
Genetik Etki 95(98) Kistler 101 (86)
Yazdır
Demsa Genetik