SALVATOR

SALVATOR

DE 09 35112426
HB 10/197088 Doğum Tarihi: 05.08.2004
+ Süt Performansının Şampiyon Boğası
+ Güçlü Ayak ve Meme Yapısı

gGZW 103
MW 121
FW 106
FIT 77
Aile Bilgileri
SAFIR DE 09 31055961
ZW: 88 / 106 / +1 +0.10 +0.13
SAMURAI DE 09 13892370
STEG
ALWINE  DE 09 12981949
HODSCHA
LOTTE DE 09 32745209
ZW: 97 / 99 / -154 +0.18 -0.04
3/2 – 9828-4.48-3.60-795
HL: 2. – 10852-4.64-3.55-889
HUSALDO DE 09 11362212
HUSAR
LAURA DE 09 19785637
3/3 – 11085-3.88-3.53-821
ROMEN
Damızlık Değerleri 04.04.2017 gGZW 103 (98)
Süt MW 121 (99)
   Süt  Yağ %  Yağ kg  Protein %  Protein kg  HD-Ø 
100 Gün:  3011 2589 4.09 3.27 7532
1.Laktasyon:  2631 6855 4.23 3.57 7535
2.Laktasyon:  1754 7837 4.20 3.65 7648
3.Laktasyon: 839 8453 4.19 3.63 7862
ZW:  +534 +0.08 +0.15
Et  FW 106 (99)
Net Artış 99 (99) Karkas Randımanı 112 (99) Kalite 100 (99)
Fitness ve Sağlık FIT 77 (98)
Uzun Ömürlülük 79 (99) Baba Fertilite 0% Fertilite Değeri 79 (96)
Dayanıklılık 95 (99) Baba Doğum Kolaylığı 100(99) Anne Doğum Kolaylığı 95 (99)
Somatik Hücre Sayısı 86 (99) Ölü Doğum Oranı 97 (99) Mastitis 100 (55)
Sağım Hızı 90 (99) Meme Sağlık Değeri 87 (97) Hipokalsemi 101 (98)
Genetik Etki 91 (97) Kistler 92 (70)
Yazdır
Demsa Genetik