Sıkça Sorulan Sorular

 

Soru : İneklerde dişi üreme sistemi organları nelerdir ?
Cevap: Vulva – Vajina – Uterus – Tuba Uterina – Ovaryum’dur.

Soru : Pubertas nedir ?
Cevap: Düvelerde normal uzunlukta bir lüteal evrenin izlediği, fertil ovulasyonlu ilk östrüsün başlamasıdır.

Soru : Pubertas yaşını etkileyen faktörler nelerdir ?
Cevap: Beslenme – Irk – Mevsim – Çevresel Etkenler

Soru : Östrüs döngüsünün evreleri nelerdir ?
Cevap: Proöstrüs – Östrüs – Metöstrüs – Diöstrüs

Soru : Östrüs (kızgınlık) nasıl belirlenir ?
Cevap: Gözlem yoluyla – Progesteron ölçümüyle – Süt verimi – Vücut ve süt ısısı – Vaginal mukus direnci – Boya salan aygıtlar – Basınca duyarlı elektronik atlama detektörü – Arayıcı hayvanlar – Adım sayıcı (pedometre) – Puanlama – Kızgınlık takip sistemleri

Soru : Kolostrum nedir ?
Cevap: Doğumu izleyen ilk birkaç gün içerisinde meme bezleri tarafından salgılanan koyu-kremimsi ve yüksek düzeyde antikor içeren sıvı kolostrum / ağız / ağız sütü olarak adlandırılır.

Soru : Geçiş sütü nedir ?
Cevap: Doğumu izleyen 4 – 8. günden sonra salgılanan sıvı süttür.

Soru : Buzağılar hangi vitaminlere gereksinim duyarlar ?
Cevap: Vitamin C dışındaki tüm vitaminlere buzağılar gereksinim duyar. Yeni doğan buzağının vücut depolarında A, D ve E vitaminleri çok düşük düzeyde bulunur. Rumenin işlevsel hale gelmeye başlaması ile B grubu ve K vitaminine olan gereksinim azalır.

Soru : Kuzu ve buzağıların “Beyaz Kas Hastalığı” nedir ?
Cevap: Hızlı gelişmekte olan ve Selenyumca yetersiz rasyonla beslenen kuzu ve oğlaklarda görülen, vücudun çizgili kaslarında nekrotik değişikliklere neden olan bir besinsel müsküler distrofidir. Sığırlarda 0.08 ppm’lik bir kan selenyum düzeyi normal kabul edilirken, bu seviye 0.04 ppm ve daha aşağı olduğundan yetersiz olarak kabul edilir.

Soru : Kolostrum ilk ne zaman verilmelidir?
Cevap: Doğumdan sonra ilk 1 saat içerisinde 40 C°’de en az 50g Ig/L içeren 4 lt kolostrum verilmelidir.