COUM CRAC

COUM CRAC

ISU 138

ID Numarası : FR35236771131
AI Kodu : 6675127
Doğum Tarihi : 29/12/2007 

Ürün Özellikleri

Ekonomik Süt İndeksi 29
kg Protein 23
kg Yağ 26
‰ Protein 0.7
‰ Yağ 0.6
kg Süt 533
Güvenilirlik : %95
Kız Sayısı : 667
Sürü Sayısı : 451
Yayınlanma Tarihi : 20/06/2017

Fonksiyonel Özellikler

CD
Meme Sağlığı 1.2 NC
Somatik Hücre 0.9 95
Klinik Mastitis 1.4 86
Fertilite -0.6 NC
İnek Fertilite -0.4 92
Düve Fertilite -0.3 92
1. Tohumlama Zaman -0.3 94
Verimli Yaşam 0.3 90
Doğma Kolaylığı 87 95
Kızlarının Doğum Kolaylığı 89 87
Sağım Hızı 0.5  95
Mizaç -0.2 95
Yazdır
Demsa Genetik