COUM CRAC

COUM CRAC

ISU 131

ID Numarası : FR5236771131
AI Kodu : 6675127
Doğum Tarihi : 29.12.2007
Genotype TL-TY-TV
Yetiştirici : GAEC DE Baritel (01)

Ürün Özellikleri

Ekonomik Süt İndeksi 25
kg Prot 20
kg Yağ 23
‰ Protein 0.6
‰ Yağ 0.4
kg Süt 492
Güvenilirlik : %95
Kız Sayısı : 1171
Sürü Sayısı : 834
Yayınlanma Tarihi : 04/04/2018

Fonksiyonel Özellikler

CD
Meme Sağlığı 0.9 NC
Somatik Hücre 0.6 95
Klinik Mastitis 1.2 85
Fertilite -0.6 NC
İnek Fertilite -0.5 92
Düve Fertilite -0.2 93
1. Tohumlama Aralığı -0.4 95
Verimli Yaşam 0.3 90
Doğum Kolaylığı 87 95
Kızlarının Doğum Kolaylığı 89 95
Sağım Hızı 0.5 95
Mizaç 0.7  95
Yazdır
Demsa Genetik