FABSIE

FABSIE

ISU 137

ID Numarası : FR5501111240
AI Kodu : 6681703
Doğum Tarihi : 07/08/2010 

Ürün Özellikleri

Ekonomik Süt İndeksi 4
kg Protein 4
kg Yağ 0
‰ Protein 0.7
‰ Yağ -0.2
kg Süt 1
Güvenilirlik : %75
Kız Sayısı : 0
Sürü Sayısı : 0
Yayınlanma Tarihi : 20/06/2017

Fonksiyonel Özellikler

CD
Meme Sağlığı 0.7 NC
Somatik Hücre 0.6 74
Klinik Mastitis 0.6 63
Fertilite 2.2 NC
İnek Fertilite 2.1 69
Düve Fertilite 0.8 64
1. Tohumlama Zaman 1.3 64
Verimli Yaşam 0.6 64
Doğma Kolaylığı 90 69
Kızlarının Doğum Kolaylığı 92 67
Sağım Hızı -1.3  74
Mizaç -0.3 74
Yazdır
Demsa Genetik