FINDY BARI

FINDY BARI

ISU 137

ID Numarası : FR0111016056
AI Kodu : 6680447
Doğum Tarihi : 10.09.2010
Genotype TL-TY-TV
Yetiştirici : GAEC DE Baritel (01)

Ürün Özellikleri

Ekonomik Süt İndeksi 25
kg Prot 27
kg Yağ 7
‰ Protein -0.6
‰ Yağ -3.3
kg Süt 1004
Güvenilirlik : %95
Kız Sayısı : 337
Sürü Sayısı : 245
Yayınlanma Tarihi : 05/04/2017

Fonksiyonel Özellikler

CD
Meme Sağlığı -1.3 NC
Somatik Hücre -0.6 95
Klinik Mastitis -2.0 69
Fertilite 1.2 NC
İnek Fertilite 1.1 76
Düve Fertilite 0.6 87
1. Tohumlama Aralığı 0.7 89
Verimli Yaşam 0.9 63
Doğum Kolaylığı 91 95
Kızlarının Doğum Kolaylığı 94 86
Sağım Hızı 1.1 95
Mizaç 1.2  95
Yazdır
Demsa Genetik