FITOUL

FITOUL

ISU 133

ID Numarası : FR3554772687
AI Kodu : 6680103
Doğum Tarihi : 02/06/2010 

Ürün Özellikleri

Ekonomik Süt İndeksi 4
kg Protein 9
kg Yağ -21
‰ Protein 0.8
‰ Yağ -2.9
kg Süt 65
Güvenilirlik : %92
Kız Sayısı : 103
Sürü Sayısı : 93
Yayınlanma Tarihi : 20/06/2017

Fonksiyonel Özellikler

CD
Meme Sağlığı 0.4 NC
Somatik Hücre 0.4 90
Klinik Mastitis 0.4 67
Fertilite 1.1 NC
İnek Fertilite 0.5 70
Düve Fertilite 0.1 79
1. Tohumlama Zaman 2.1 78
Verimli Yaşam 0.9 64
Doğma Kolaylığı 91 92
Kızlarının Doğum Kolaylığı 92 79
Sağım Hızı 0.4  90
Mizaç 0.2 90
Yazdır
Demsa Genetik