FRAXA FAVI

FRAXA FAVI

ISU 123

ID Numarası : FR4241660358
AI Kodu : 6679563
Doğum Tarihi : 21.04.2010
Genotype TL-TY-TV
Yetiştirici : GAEC DE Baritel (01)

Ürün Özellikleri

Ekonomik Süt İndeksi 0
kg Prot -6
kg Yağ 28
‰ Protein -1.0
‰ Yağ 2.9
kg Süt 97
Güvenilirlik : %95
Kız Sayısı : 4679
Sürü Sayısı : 2691
Yayınlanma Tarihi : 04/04/2018

Fonksiyonel Özellikler

CD
Meme Sağlığı 0.1 NC
Somatik Hücre 0.2 95
Klinik Mastitis -0.1 95
Fertilite 0.8 NC
İnek Fertilite 0.7 95
Düve Fertilite 0.1 95
1. Tohumlama Aralığı 0.9 95
Verimli Yaşam 1.2 94
Doğum Kolaylığı 90 95
Kızlarının Doğum Kolaylığı 92 95
Sağım Hızı 0.9 95
Mizaç 1.4  95
Yazdır
Demsa Genetik