GALODROME

GALODROME

ISU 126

ID Numarası : FR2253772456
AI Kodu : 6680579
Doğum Tarihi : 12/01/2011

Ürün Özellikleri

Ekonomik Süt Verimi 34
kg Protein 31
kg Yağ 30
‰ Protein -1.0
‰ Yağ -1.1
kg Süt 1235
Güvenilirlik : %76
Kız Sayısı : 0
Sürü Sayısı : 0
Yayınlanma Tarihi : 05/04/2017

Fonksiyonel Özellikler

CD
Meme Sağlığı -0.5 NC
Somatik Hücre -0.7 74
Klinik Mastitis -0.1 63
Fertilite -1.0 NC
İnek Fertilite -0.6 69
Düve Fertilite -0.3 65
1. Tohumlama Aralığı -1.1 65
Verimli Yaşam 0.4 64
Doğum Kolaylığı 88 70
Kızlarının Doğum Kolaylığı 90 68
Sağım Hızı -0.1  74
Mizaç 0.0  74

 

Yazdır
Demsa Genetik