GARY CAPJ

GARY CAPJ

ISU 121

ID Numarası : FR2941261341
AI Kodu : 6681345
Doğum Tarihi : 26.03.2011
Genotype TL-TY-TV
Yetiştirici : GAEC DE Baritel (01)

Ürün Özellikleri

Ekonomik Süt İndeksi 16
kg Prot 11
kg Yağ 31
‰ Protein -1.0
‰ Yağ -0.3
kg Süt 920
Güvenilirlik : %76
Kız Sayısı : 0
Sürü Sayısı : 0
Yayınlanma Tarihi : 04/04/2018

Fonksiyonel Özellikler

CD
Meme Sağlığı 0.2 NC
Somatik Hücre 0.5 75
Klinik Mastitis -0.3 64
Fertilite 0.9 NC
İnek Fertilite 0.9 69
Düve Fertilite 0.6 65
1. Tohumlama Aralığı 0.1 66
Verimli Yaşam 0.6 64
Doğum Kolaylığı 90 71
Kızlarının Doğum Kolaylığı 91 68
Sağım Hızı -0.2 75
Mizaç 0.0  75
Yazdır
Demsa Genetik