GASPARDY

GASPARDY

ISU 140

ID Numarası : FR0802899244
AI Kodu : 6681690
Doğum Tarihi : 04.07.2011
Genotype TL-TY-TV
Yetiştirici : GAEC DE Baritel (01)

Ürün Özellikleri

Ekonomik Süt İndeksi 11
kg Prot 7
kg Yağ 21
‰ Protein -0.4
‰ Yağ 0.7
kg Süt 359
Güvenilirlik : %95
Kız Sayısı : 613
Sürü Sayısı : 169
Yayınlanma Tarihi : 04/04/2018

Fonksiyonel Özellikler

CD
Meme Sağlığı 2.1 NC
Somatik Hücre 2.2 95
Klinik Mastitis 1.5 84
Fertilite 1.2 NC
İnek Fertilite 1.0 81
Düve Fertilite -0.3 82
1. Tohumlama Aralığı 1.6 85
Verimli Yaşam 0.8 68
Doğum Kolaylığı 92 93
Kızlarının Doğum Kolaylığı 94 81
Sağım Hızı -0.8 89
Mizaç -0.7  89
Yazdır
Demsa Genetik