HORTA CAPJ

HORTA CAPJ

ISU 144

ID Numarası : FR2941261612
AI Kodu : 6683382
Doğum Tarihi : 25.05.2012
Genotype TL-TY-TV
Yetiştirici : GAEC DE Baritel (01)

Ürün Özellikleri

Ekonomik Süt İndeksi 5
kg Prot 9
kg Yağ -6
‰ Protein -1.5
‰ Yağ -3.6
kg Süt 624
Güvenilirlik : %95
Kız Sayısı : 243
Sürü Sayısı : 196
Yayınlanma Tarihi : 04/04/2018

Fonksiyonel Özellikler

CD
Meme Sağlığı 0.5 NC
Somatik Hücre 0.8 95
Klinik Mastitis 0.3 68
Fertilite 2.4 NC
İnek Fertilite 2.3 69
Düve Fertilite 1.2 88
1. Tohumlama Aralığı 1.0 85
Verimli Yaşam 0.9 64
Doğum Kolaylığı 92 95
Kızlarının Doğum Kolaylığı 95 85
Sağım Hızı -0.4 93
Mizaç -0.2  93
Yazdır
Demsa Genetik