ICONE

ICONE

ISU 161

ID Numarası : FR3554772975
AI Kodu : 6684420
Doğum Tarihi : 21.01.2013
Genotype TL-TY-TV
Yetiştirici : GAEC DE Baritel (01)

Ürün Özellikleri

Ekonomik Süt İndeksi 30
kg Prot 19
kg Yağ 43
‰ Protein 1.1
‰ Yağ 3.9
kg Süt 297
Güvenilirlik : %89
Kız Sayısı : 311
Sürü Sayısı : 147
Yayınlanma Tarihi : 04/04/2018

Fonksiyonel Özellikler

CD
Meme Sağlığı 0.2 NC
Somatik Hücre 0.3 90
Klinik Mastitis 0.1 81
Fertilite 0.7 NC
İnek Fertilite 0.7 74
Düve Fertilite 0.2 80
1. Tohumlama Aralığı 0.4 73
Verimli Yaşam 1.0 63
Doğum Kolaylığı 90 90
Kızlarının Doğum Kolaylığı 92 67
Sağım Hızı 2.1 87
Mizaç 0.2  87
Yazdır
Demsa Genetik