Kolostrum Uygulama Protokolü

Coloquick kolostrum yönetim sistemi siz ve çalışanlarınız için uygulaması kolay bir protokol sunar. Sadece Protokolün size sunacağı adımları takip etmeniz yeterli olacaktır. 

1) Önceden sakladığınız kaliteli kolostrumunuzu buzağı doğar doğmaz saklama dolabından çıkarınız.
2) Dolaptan çıkardığınız kolostrumu 20 dak’dan daha az bir süre içerisinde çözdürünüz.
3) Doğru sıcaklıkta çözdürülmüş kolostrumu buzağınıza içiriniz.
4) Yeni doğum yapan ineğinizi sağınız.
5) Kolostrum içerisindeki antikor miktarını refraktometre ile ölçerek derecelendiriniz.
6) Yüksek kalitedeki kolostrumu dolum istasyonu aracılığıyla yeni bir kolostrum torbasına doldurun ve bir sonraki kullanım için saklayınız.