Sil-All 4X4+ nedir? Yeşil ot, Buğdaygiller, Yonca, Baklagiller, Yüksek Rutubetli Mısır silajı yapımında, hızlı ve etkili bir fermentasyon sağlanması için özel olarak geliştirilmiş biyolojik silaj katkı (İnokulant) maddesidir. Neden Sil-All 4X4+  Kullanmalısınız? Kabayem ve silaj, çiftlik hayvanlarının besleme ihtiyaçlarını karşılamanın en ekonomik ve etkili yoludur. Sil-All 4X4+ ile sağlanan hızlı fermentasyon, ot/yonca/baklagil silajında ideal seviyede besleyicilerin korunmasına yardımcı olur ve dışarıdan yem alma ihtiyacını en aza indirir. Silaj kayıplarını en aza indirir. Sil-All 4X4+, Daha Yüksek  Karlılık
  • Hızlı Fermantasyon sağlar
  • Suda Çözülen Karbonhidratların kullanımı artar
  • Protein yıkımını azaltır
  • Maya aktivitesinde azalma sağlar
  • Silajın alımı sırasında yüzeyde ısınma ve kayıpları kontrol eder en aza indirir
  • Antifungal propiyonik asit üretir (maya ve küf öldürür)
  • Kuru Madde kaybını azaltır

Nasıl çalışır?

Silajın yapım aşamasında biçilmiş bitkinin pH seviyesi, olabilecek en hızlı şekilde 6.5 seviyesinden 4 seviyesine düşmek zorundadır. Bitki hücre duvarlarında bulunan selüloz ve benzeri polisakkaritlerin fermentasyonunu hızlandırarak laktik asit oluşumuna katkılarını sağlamak ve aynı zamanda silajın sindirilebilirliğini artırmaktır. Sil-All 4X4+ ’ın içeriği,  hızlı ve etkili bir fermentasyon elde etmek için seçilmiş unsurların birleşiminden oluşur:

  • İstenmeyen yan ürünlerin oluşumunu en aza indirerek daha fazla kuru madde ve besleyicinin korunmasına yardım eder ve sindirilebilirliği artırır.
Kanıtlanmış Performans Sil-All 4X4+  uzun yıllardan beri dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan çiftliklerde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Daha İyi Kuru Madde Kazanımı Ot/Yonca silajı üzerine yapılan araştırmalar, silaj inokulantı kullanılarak yapılan uygulamaların, hiçbir katkı maddesi kullanılmayarak yapılan uygulamalara kıyasla kayıpları %5-8 oranında azalttığını göstermiştir.  Katkı kullanmadan ot silajı yapmak riskli ve zordur. Özel olarak seçilmiş 4 bakteri suşu  bitkide bulunan şekerden hızlı ve etkili bir şekilde laktik asit üretir. Enzim etkisi Enzimler fiber yapıyı gevşetir. Bitki hücre duvarlarında bulunan selüloz ve benzeri polisakkaritlerin fermentasyonunu hızlandırarak laktik asit oluşumuna katkılarını sağlamak ve aynı zamanda silajınsindirilebilirliğini artırmaktır.  
Bakteri Enzim
Lactobacillus plantarum Alpha-Amylase
Pediococcus pentosaceus Cellulase
Pedioccoccus acidilactici Xylanase
Propionibacterium acidipropionici Beta-glucanase
Toplam Bakteri uygulama oranı  1.000.000 CFU/g yeşil bitki
 

Sil-All 4×4+ Ot/Mısır Silajı İnokulantı