Sil-All Maize+FVA nedir? Maize-Al+ FVA, Mısır /Yüksek Rutubetli Mısır / Daneli Yem Bitkilerinden hızlı ve etkili bir fermentasyon sağlanması için özel olarak geliştirilmiş biyolojik silaj katkı(İnokulant) maddesidir. Neden Sil-All Maize+FVA Kullanmalısınız? Kabayem ve silaj, sürülerin besleme ihtiyaçlarını karşılamanın en ekonomik ve etkili  yoludur. Sil-All Maize+FVAile sağlanan hızlı fermentasyon, mısır silajında ideal seviyede besleyicilerin korunmasına yardımcı olur ve dışarıdan yem alma ihtiyacını en aza indirir. Sil-All Maize+ FVA ile Daha Yüksek Karlılık
  • Kuru madde kayıplarını azaltır.
  • Fermentasyon etkinliğini artırır.
  • Küf gelişimini azaltır.
  • Hayvan performansını artırır(et/süt).
  • Yüksek enerji (nişasta) içeriğini
  • Lezzetliliği artırmak amacıyla amonyak seviyesini azaltır.

Nasıl çalışır? Silajın yapım aşamasında biçilmiş mısırın pH seviyesi, olabilecek en hızlı şekilde 6.5 seviyesinden 4 seviyesine düşmek zorundadır. Mısır yüksek enerji içeriğine sahip ve hızlı fermente olan bir kaynak olsa da, bu işlem sırasında ciddi kuru madde kaybına uğrar. Bu duruma bağlı olarak silajın besleme değerinde belirgin bir azalma görülür. Sil-All Maize+FVA’nın içeriği,  hızlı ve etkili bir fermentasyon elde etmek için seçilmiş unsurların birleşiminden oluşur:
  • Yüksek seviyede amilaz enzimi, mısırda bulunan nişastanın önce şekere, daha sonra da laktik asite çevrilmesini sağlar
  • Özel olarak seçilmiş 2 bakteri suşu bitkide bulunan şekerden hızlı ve etkili bir şekilde laktik asit  üretir
  • İstenmeyen yan ürünlerin oluşumunu en aza indirerek daha fazla kuru madde ve besleyicinin korunmasına yardım eder ve sindirilebilirliği artırır.
Kanıtlanmış Performans Sil-All Maize+FVA uzun yıllardan beri dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan çiftliklerde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Daha İyi Kuru Madde Kazanımı Mısır silajı üzerine yapılan araştırmalar, silaj inokulantı kullanılarak yapılan uygulamaların, hiçbir katkı maddesi kullanılmayarak yapılan uygulamalara kıyasla kayıpları %5 oranında azalttığını göstermiştir. özel olarak seçilmiş 2 bakteri suşu (Pediococcus acidilactici, Propionibacterium acidipropionici) bitkide bulunan şekerden hızlı ve etkili bir şekilde laktik asit üretir.  
Bakteri Enzim
Pediococcus  acidilactici Alpha-Amylase
Propionibacterium   acidipropionici
 
1g silaja uygulanacak Bakteri / Enzim miktarı önemlidir. SA Maize+FVA ile 1 gr. yeşil bitkiye 250.000CFU bakteri uygulanmış olur. Enzim etkisi silaloma performansını olumlu etkiler, Amilaz enzimi etkisiyle şeker seviyesi artar, rumende mikrobiyal protein üretimini uyarır, Mısırdaki nişastayı bakterilerin    kullanabileceği daha uygun forma çevirir. Sil-All Maize+FVAyüzeyde ısınma ve kayıpları kontrol eder. Silaj alımı sırasında yüzeyde + 2-3 gün ekstra stabilite - Yüzeyde kızışmayı yavaşlatır ve buna bağlı enerji kaybını   azaltır +  Palatabilite  artar   Kaynak:Foltanova 2014 Daha Yüksek Sindirilebilirlik Sil-All Maize+FVAmısır silajının Kuru Madde Sindirilebilirliğini artırır. Daha iyi sindirilebilirlik = daha fazla süt potansiyeli = daha çok kazanç. Kaynak: Rocha, UFV, Brezilya FVA – ekstra esneklik Sil-All Maize+FVA (Esnek Dozaj Uygulaması) konsantre bir içeriğe sahip olduğu için, düşük veya yüksek dozda su ile karıştırılabilir ve değişik tipte aplikatörler kullanılarak uygulanabilir.

Sil-All Maize-All + FVA Mısır Silaj İnokulantı