BEKLENENDEN DAHA DÜŞÜK PERFORMANS SERGİLEYEN SÜTÇÜ ÇİFTLİKLERİN 7 KÖTÜ ALIŞKANLIĞI

Buzağıları, sütçü olarak yetiştirmek için farklı yolların olduğu görülmektedir. Her çiftçinin kendine has yöntemleri mevcuttur ve bu da bazılarının etkili bazılarının daha etkisiz olduğu çeşitli uygulamaların sonuçlarıdır. Eğer performansı ölçmek için zaman ayırıp, özen gösterirseniz(her çiftliğin yapması gerektiği gibi), kesinlikle kazanan siz olursunuz ve birçok çiftliği gerinizde bırakırsınız. Performansını engelleyecek kötü alışkanlıkların bazılarını aşağıda görebilirsiniz.

  1. Ciddi Seviyelerdeki Kilo Kayıpları

30, 180 ve 450 günlük vücut ağırlığı (BW), ilk tohumlandığı ve ilk buzağıladığı yaşla bağlantılıdır (Brickell,et al.2009d). Doğumdan 180 günlük olana kadarki büyüme oranı, 420 güne kadar düvelerin hedeflenen tohumlama ağırlığına(380 kg)ulaşmasındaki olasılığı etkilemektedir. 30 ila 180 gün arasındaki herhangi bir zamanda kayıt altına alınan günlük 0.5 kg’dan az büyüyen düvelerin %10’undan daha azı hedeflenen ağırlığa ulaşmıştır. Günde 0.5 ila 0.69 kg büyüme oranına sahip buzağıların %20’den çok azı bu hedefe ulaşmaktadır. Dahası, 6 aya kadarki ölüm oranı, 30 günlükken vücut ağırlığı düşük olan buzağılarda daha yüksektir.

  1. Orta Dereceli İlk Laktasyon Başarısı

60 günlükte optimal büyüme oranı, yüksek ilk laktasyon süt verimini etkilemektedir ( sütten kesme öncesinde alınan her ekstra gram, 4 litre ekstra süte dönüşür). Daha düşük ağırlıkta olan buzağılar, ilk laktasyonda daha az süt verecektir.

  1. Fiyat ve Performansa Yeteri Kadar Dikkat Etmeme

Sütçü çiftlik giderlerinin yaklaşık olarak %20si kadarı düve yetiştirme masrafı olarak görülmektedir. Bu durum, düve yetiştiriciliği masraflarının oldukça yüksek seviyelerde olduğunu göstermektedir. Bu yatırımın geri dönüşünü, 2.laktasyona kadar göremezsiniz. İngiltere’de, yenileme masrafları her litre için ortalama 2.6 pencedir (0.36 €, 0.39 $). Fakat birçok sürüde bu rakam %23 daha fazla olabilmektedir. Fiyat ve performansı dikkatli bir şekilde izleyerek, çiftçiler bu rakamı 2 pence’e( 0.28€, 0.30 $) kadar düşürebilmelidir.

  1. Geç İlk Laktasyon için Daha Fazla Masraf
  2. Aklınızdaki masraflarla birlikte,  ilk buzağılama yaşı, fiyatı açık bir şekilde etkilemektedir. Günlük 0.79 ve 0.63 kg arasındaki büyüme oranı 2 yılda( daha yavaş büyüme oranında 2.5 yıl) buzağılama ile sonuçlanmaktadır. Bu, eğer daha yüksek büyüme oranını yakalarsanız 290.60 USD kar edeceğiniz anlamına gelmektedir.

  1. Zayıf Kolostrum Yönetimi

Kolostrum Yönetimi çok ciddi bir dikkat gerektirir. Kolostrum yönetimindeki başarısızlığın, ineklerinizin üretkenliği ve sağlığı üzerinde uzun süreli bir etkisi vardır. Amaç 50g/L’den fazladır. Fakat aynı zamanda kolostrum hızlı bir şekilde alınmalıdır (doğumdan sonraki 2 saatten daha az bir sürede). Hijyenik bir şekilde alınmalı, uygun bir şekilde saklanmalıdır. İnekten ilk 3 ya da 4 günde alınan sütün ya da kolostrumun saklanması bağırsağın gelişimini kolaylaştıracaktır. Bu durum sütten kesme öncesi ve sonrası için size ciddi anlamda fayda sağlayacaktır.

  1. Sütten Kesme Öncesinde Yetersiz Süt Kalitesi, Miktarı ve Yoğunluğu (Uygunluğu)

Sıvı besleme düzeninde, süt veya mama doğru aralıklarla doğru yoğunlukta ve doğru karışımlarda hijyenik olarak günde 900 ila 1200 gram olarak verilmelidir.  Fakat ikisi de kriterlere tam uyularak hazırlanmalıdır. Çiğ süt bileşenlerindeki doğal çeşitlilik, hastalık riskleri ve arta kalan sütteki antimikrobik direnç, buzağının performansına engel teşkil edebilir. Mama %19 yağ ve %22 protein içermelidir. Aynı zamanda iyi bir sindirilebilirlikte ve yoğunlukta olmalıdır.

  1. Sütten Kesmede Uygun Olmayan Kaba Yem/Konsantre Yem Kullanımı

Sıvı beslemeden başlangıç besleme programına başarılı bir şekilde geçilmesi oldukça önemlidir ve dikkatli bir şekilde yönetilmelidir. Başarı üzerindeki etkenler, lezzetlilik, buzağının başlangıçtaki fiziksel durumu, taze yem ve bol taze suyunu ulaşılabilirliği gibi etkenlerdir.